Lierdagene 2019

To år går fort! Neste gang vi møtes for glade og fargerike Lierdager blir på forsommeren 2019. Siden de to første helgene i juni er uaktuelle pga. Kristi himmelfartsdag og pinse, så er alternative helger for Lierdagene 24.-26. mai eller 14.-16. juni. Vi bestemmer hvilken helg vi vil benytte i løpet av høsten 2017. Har du synspunkter så kom gjerne med dem: Hva taler for og mot de to alternative helgene? Send dine innspill til Ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no.