Programmet er under bygging

Søknadsfrist for å melde seg på for scene, aktiviteter eller bodplass gikk ut 1. april. Nå er arbeidet med å bygge programmet i full gang! Og dette blir SÅ bra! Følg med i Lierposten framover, her vil det komme mye spennende stoff om hva vi planlegger og hva du kan glede deg til. Følg selvsagt også med her på nettsiden vår og på vår facebookside.