Festivalområdet

Festivalområdet avgrenses og områdebruken avklares og kartfestes i god tid før arrangementet. For 2017 tenker vi at festivalområdet vil strekke seg fra rådhuset til Hegg skole.
Her ser du et veiledende sektorkart: