Boder og aktivitetsplass

Lierdagene tilbyr bod- og aktivitetsplass i festivalområdet for foreninger, næringsliv og andre som har noe å vise fram.

Det må søkes om plass – se under Påmeldinger. Alle foreninger med aktivitet i Lier er garantert plass, men plasseringen avgjøres av arrangøren.
Arrangøren tildeler plass etter et Reglement for boder.