Om Lierdagene

Lierdagene har vært arrangert annehvert år siden 1987 gjennom et bredt samarbeid mellom kommune, frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv og engasjerte liunger ellers.

Lierdagene har som mål å oppnå stor publikumstilstrømning ved at arrangementet skal oppleves som den viktigste møteplassen for alle i Lier. Lierdagene skal først og fremst være en folkelig og festlig feiring av Liers mangfoldige kultur- og samfunnsliv, der næringsliv og foreningsliv, virksomheter og enkeltpersoner kan vise seg fram og knytte kontakter. Lierdagene skal gi gode opplevelser, allsidige aktivitetstilbud og muligheter for å gjøre seg kjent med mye av det Lierbygda kan tilby. Etter Lierdagene kjenner du bygda bedre! Lierdagene er et miljøfyrtårnsertifisert arrangement, og vil ha en tydelig miljøprofil.

Lierdagene arrangeres neste gang fra fredag 9. til søndag 11. juni 2017.