Historikk

De første Lierdagene ble arrangert allerede i 1950. Programmet omfattet salutter fra seks steder i bygda, bilkortesje-kjøringe bygda rundt før friluftsgudstjeneste, musikk og idrettsleiker i regi av idrettslag, ungdomslag og andre foreninger og folkefest med taler og allsang som kveldsavslutning. Arrangementet ble holdt på stevneplassen ved Lyngåsåsen – bygdas geografiske midtpunkt. Programmet kan du lese her: Program Lierdagene 1950 . Morsom lesning av flere grunner – her er «sponsorannonser» fra den gangen, og flere appeller og sangtekster.

Vi har også funnet programheftet for Lierdagene 1953 – i Sylling. Om Lierdagene også ble gjennomført i 1951-52 og i 1954 og flere år videre, det kjenner vi ikke til, men vi tar gjerne imot innspill og programkopier om noen skulle ha det!

De første Lierdagene i «moderne tid» ble arrangert i 1987
– i forbindelse med 150-års-markeringen av formannskapslovene som etablerte kommuner og det lokale folkestyret slik vi kjenner det i dag. Siden har Lierdagene vært arrangert en helg på forsommeren annen hvert år, og alltid med hovedaktiviteter i Lierbyen og med sceneprogram og boder, aktiviteter og møteplasser som ingrediensene. Lokalt kulturliv har stått for mesteparten av sceneprogrammet, men Lierdagene har også – takket være sponsorene våre – hatt innleide artister som Hellbillies, Knutsen og Ludvigsen, Bjelleklang, Jonas Fjeld, Reidar Larsen, Vazelina Bilopphøggers, Bjørn Eidsvåg, Postgirobygget, Karpe Diem og Hanne Boel m.fl. på plakaten.

Mer info om tidligere arrangementer kan du lese her – noe som kopier av brosjyrer, noe som oversiktsdokumenter:

1987 Lierdagene 1987

1989 Lierdagene 1989

1991 Lierdagene 1991

1993 Lierdagene 1993

1995 Lierdagene 1995

1997 SCENEPROGRAM 1997

1999 LIERDAGENE PROGRAM 1999

2001 PROGRAM 2001

2003 PROGRAM 2003

2005 PROGRAM 2005

2007 SCENEPROGRAM 2007

2009 PROGRAM 2009

2011 PROGRAM FOR LIERDAGENE 2011

2013 PROGRAM LIERDAGENE 2013

2015 PROGRAM LIERDAGENE 2015 – Oppsummering-av-Lierdagene-2015

2017 PROGRAM LIERDAGENE 2017