Miljø

Lierdagene er et miljøfyrtårnarrangement. Det betyr at vi planlegger for at Lierdagene skal være et tilgjengelig, trygt og trivelig arrangement der vi har bl.a. gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet, renhold og forbruk. Vi fikk arrangementet godkjent som miljøfyrtårnarrangement i 2011, og skal etterleve de krav som stilles for slike arrangementer. Les spesialkravene her. 

Vi som arrangører gjør bl.a. følgende:
– Sikrer renovasjon og enkel avfallssortering og har egen miljøpatrulje som tar seg av avfall
– Satser på lokal og kortreist mat og andre kortreiste produkter og tjenester
– Jobber med å begrense avfallsmengden
– Sikrer god områdetilrettelegging og informasjon for alle

Vi oppfordrer publikum til å
– Bruke kollektivtransport eller gå/sykle til og fra arrangementet så langt det lar seg gjøre.
– Hjelpe til med å holde området rent og pent.

Vi oppfordrer utstillerne til å
– Sortere søppel og begrense avfallsmengden
– Tenke gjenbruk når det gjelder utstillingsmateriell

Vi etablerer en miljøstasjon i «bakgården» til rådhuset, og som miljøpatrulje under Lierdagene får vi med oss Lier Unge Venstre.