Organisering

Lierdagene er et av Lier kommunes faste hovedarrangementer. Virksomheten Kultur og fritid utgjør sekretariatet for dagene, men svært mange engasjerte liunger deltar aktivt i planlegging og gjennomføring – uten bred medvirkning, ingen Lierdager!

Organiseringen av Lierdagene 2017 er enda ikke på plass.

For Lierdagene 2015 hadde vi etablert fem arbeidsgrupper:

  • Sceneprogramgruppa, som ledes av Katrine Smemo Granlund, med deltakere fra musikkverksted, frivillig kulturliv og lokale arrangørildsjeler som aktive bidragsytere.
  • Aktivitetsgruppa, som ledes av Anette Larsen, med deltakere fra lokale idretts- og friluftsorganisasjoner og andre lokale aktivitetsdrivere.
  • Bodgruppa, som ledes av Gunn Kjæraas
  • Infrastruktur, miljø og områdetilretteleggingsgruppa, med Steinar Hennum som leder, og med viktige medhjelpere bl.a. fra lensmann, Lier Everk, Røde Kors hjelpekorps, Unge Venstre (som miljøansvarlige) og andre foreninger som vakter og dugnadsgrupper ellers.
  • Markedsførings- og kommunikasjonsgruppa, med Kristine Kjelsrud som leder.

De fem gruppelederne utgjør sammen med kultursjef Ingeborg Rivelsrud en styringsgruppe for arrangementet. Alle er mottakelige for innspill og forslag! Ta derfor gjerne kontakt om du vil bidra med noe!