Bodinformasjoner

Lierdagene tilbyr bod- og aktivitetsplass i festivalområdet for lokale foreninger, lokalt næringsliv og andre som har noe aktuelt å vise fram.
Alle som deltar med boder må følge et Reglement for boder.

Alle boder er plassert på festivalområdet – her du finner Kart med bodplasseringer.
Bodene skal være ferdig rigget innen lørdag kl 10:30. De skal være betjent lørdag fra kl 11 til kl 18 (evt. noe lenger hvis boddeltakerne ønsker det) og søndag fra kl 12 (evt. fra kl 11) til kl 16. Bodene skal ryddes ned og fjernes søndag umiddelbart etter kl 16.