Sponsorer

Lierdagene er grunnfinansiert av Lier kommune. Arrangementet søker imidlertid alltid samarbeidspartnere og sponsorer som kan sikre at arrangementet får et mer solid fundament og kan gjøres attraktivt for alle. Siden Lierdagene alltid trekker mye folk og framstår som en positiv og viktig kulturfestival og møteplass i Liersamfunnet, ser mange lokale bedrifter på samarbeid og sponsorstøtte som naturlig og nyttig. Det er vi arrangører glade for!

Vil din bedrift være med på å sikre supre Lierdagen i 2017? Ta kontakt med kultursjef Ingeborg Rivelsrud – epost ithr@lier.kommune.no
Sponsormidlene vil bl.a. bli brukt til dekning av en stor gratiskonsert for ungdom (og alle andre).

Pt. har følgende bedrifter meldt seg på som støttespillere:
Glitre Energi – LierpostenFiber 1Sparebank 1–  Gigantgruppen (som også omfatter Bakerikvartalet, Meierikvartalet, Bankbygget, Apotekgården, Aruba Eiendom, Boligutleie Lier, Boliggiganten 14, 18 og 20)Ticon eiendomLindum EggeEidos eiendomsutvikling – Gullaug Utvikling AS – POBREMA1000 LierbyenTESS – Liertoppen Næringspark – ASKO – USBL – Tabas Eiendom.